W najnowszej historii Polski największe sukcesy osiągnęliśmy dzięki dialogowi i porozumieniu, a nie sporom i konfliktom. Początek tych wartości dał Sierpień 1980 roku. Wówczas w zakładach powołaliśmy komitety, zamiast je palić na mieście. Artykułowaliśmy postulaty i prowadziliśmy dialog z władzą. Jak wszyscy pamiętamy, strategia ta przyniosła sukces, który zadziwił cały świat.

Czytaj dalej...

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w pierwszej części felietonu pt. „Zakłamana Rzeczywistość”, kontynuuje odkłamywanie faktów. Imponujący wzrost gospodarczy w minionych ośmiu latach, został nazwany przez PiS „Polską w ruinie”. Polskie sektory gospodarcze rozwijające się najlepiej na świecie, jak np. sektor stoczniowy, PiS chce odbudowywać z rzekomego upadku. Można by ciągnąć w nieskończoność te przykłady kłamstwa i obłudy w które niestety uwierzyła znaczna część społeczeństwa.

Czytaj dalej...

W ostatnich tygodniach rozliczałem się w kolejnych czterech odcinkach, przed moimi wyborcami i całym społeczeństwem z mojej służby jako poseł na Sejm RP w minionych czterech latach. Dzisiaj chciałbym bardzo wyraziście przypomnieć fundamentalne dokonania naszej koalicji PO-PSL, podkreślam koalicji a nie samodzielnych rządów PO, ponieważ takiego mandatu nie otrzymaliśmy. Chcę na początku przypomnieć coś najważniejszego, co się wydarzyło w skali globalnej w 2008 roku i na co nikt w Polsce nie miał najmniejszego wpływu.

Czytaj dalej...

Uczciwe wybory demokratyczne, to nie tylko prawidłowe działanie komisji wyborczych i dokładne zliczanie oddanych głosów przez wyborców. Na uczciwość wyniku wyborów składa się cały proces kampanii wyborczej. To odpowiedzialność kandydatów za głoszone przez nich treści. Prawo chroni przed nieprawdziwymi wzajemnymi pomówieniami kandydatów. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem uczciwości procesu wyborczego, który decyduje o ostatecznym wyniku wyborów, jest kultura polityczna prowadzenia całej kampanii wyborczej. Wszyscy jesteśmy świadkami tzw. „hejtu” w internecie, który w szczególnie rażącej postaci podlega ściganiu z mocy prawa.

Czytaj dalej...

Zgodnie z zapowiedzią, kontynuuję sprawozdanie - rozliczenie z mojej służby w minionej kadencji w latach 2011 – 2015, jako poseł na Sejm RP z wyboru obywateli w moim okręgu wyborczym w Gdańsku, a z mocy Konstytucji, jako przedstawiciel Narodu.

Czytaj dalej...

Platforma Obywatelska zaproponowała, aby w następnej kadencji wprowadzić między innymi bezpłatne lekarstwa dla najuboższych obywateli, bez względu na wiek. Program ten objąłby ponad 3 miliony Polaków. PiS natomiast proponuje bezpłatne lekarstwa dla wszystkich seniorów powyżej 75 roku życia. Różnica w propozycji obu ugrupowań wynika z odmiennego pojmowania wartości sprawiedliwości społecznej. PO uważa, że fundamentem polityki społecznej i gospodarczej jest stwarzanie równych szans dla wszystkich obywateli. Natomiast pomoc socjalna powinna być kierowana do tych obywateli, którzy sobie nie radzą w otaczającej rzeczywistości, np. dlatego, że zostali dotknięci przez los przewlekłą chorobą, bądź inną przyczyną ubóstwa, niezależną od nich.

Czytaj dalej...

Długo, bardzo długo trwało „samointernowanie” polityczne Jarosława Kaczyńskiego, ale w końcu Kaczyński się „uwolnił”, albo dał sobie tylko jednorazową „przepustkę”. O tym zapewne zdecydują najnowsze wyniki sondaży. No i ukazał nam się prezes PiS, ten prawdziwy, którego znaliśmy od zawsze.

Czytaj dalej...